2019

Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky. Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomediciny s některými biotechnologickými pohledy (http://pdsb.avcr.cz).
POKROKY V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII A GENETICE - vizuál ročníku
43.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ

Kurz se koná ve dnech 4. 11. – 15. 11. 2019 v přednáškovém sálu Milana Haška, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG AV ČR), Vídeňská 1083, Praha 4-Krč v areálu biologických ústavů AV ČR (budova F).


PROGRAM KURZU

Přednášky budou předneseny v angličtině předními českými a zahraničními vědeckými odborníky.
Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou:

Genomika: lidský genom-struktura a evoluce, jaderná mikroarchitektura-funkce a regulace, chromatinová struktura a enhancery, sterilita myších hybridů a PRDM9 metyltransferáza histonů, CRISPRová technologie a příprava definovaných knihoven genetických mutací, retroviry a mobilní elementy, rostlinná genomika-analýza komplexních rostlinných genomů;
Epigenetika: vs. genetika u leukemogeneze;
RNA: mechanika RNA polymerázy, řízení alternativního sestřihu, metabolismus, modifikace a degradace RNA, PIWI-asociované RNA;
Bílkoviny: eukaryotická translace, struktura bílkovin-RTG krystalografie, proteomika–proteomy, degradace bílkovin-ubiquitin ligázy, priony;
Buněčná biologie a signalizace: mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, úklid buněčného železa-antioxidační ochrana buňky i DNA, mapování signálních drah malými molekulami, mezimembránové proteolytické systémy, kontrolní body odezvy buňky na poškození DNA, oprava DNA, specifické organely eukaryotických patogenů, bičíky a řasinky u eukaryot;
Vývoj: přechod oocytu v embryo, interakce ektoderm-entoderm při vývoji hlavy obratlovců, Drosophila-modelový systém pro studium vývojových pochodů, reprogramování;
Biomedicina: imunologie a imunoterapie nádorů, adaptivní imunita, řešení genetiky vzácných onemocnění, genetika autismu a opožděného duševního vývoje, podstata bakteriální virulence a hostitel.
Workshopy: Jak psát vědecké články správně anglicky. Budování kariery ve vědě a alternativy. Jak se připravit na postdoktorandský pohovor. Podvádění ve vědě.
Diskuse: Příspěvky vybraných PhD studentů.
Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu a získají přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Výhodné ubytování po dobu kurzu je možné si individuálně zajistit na kolejích University Karlovy. Nejlépe do 27.9.2019 zašlete e-mail na adresu centrálního reservačního oddělení: reservace@kam.cuni.cz a uveďte, že jste účastníky výše uvedeného kurzu.

Po dobu konání kurzu je možno využít ke stravování jídelen a bufetů v krčském areálu biologických ústavů AV ČR.

DOPRAVA

Doprava do místa konání je metrem C do stanice Kačerov, odtud autobusem č. 138 do stanice Ústavy Akademie věd, ev. metrem C do stanice Budějovická, odtud autobusem č. 193 do stanice IKEM nebo Zelené domky a pak pěšky do areálu.

PŘIHLÁŠKA A DALŠÍ INFORMACE

Pozvánka ke stažení (PDF)

Registrace je uzavřena.