Informace

Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomediciny v 1. a 2. roce studia. Všichni ostatní zájemci jsou rovněž vítáni. Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s vybranými novými biotechnologickými přístupy (dspb.avcr.cz). Kurz je akreditován (MPGS0034) na Univerzitě Karlově.
POKROKY V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII A GENETICE - vizuál ročníku

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ

Kurz se koná ve dnech 30. 10. – 10. 11. 2023 v Posluchárně Milana Haška, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IMG), Vídeňská 1083, Praha 4-Krč v areálu biologických ústavů AV ČR (budova F).

V případě, že by budoucí možná omezení spojená se zábranou šíření COVID-19 znemožnila konání kurzu budou jednotlivé přednášky přenášeny on-line platformou ZOOM.


PROGRAM KURZU

Přednášky budou předneseny v angličtině předními českými a zahraničními vědeckými odborníky.
Na programu je okolo 43 přednášek s následující tématikou:

DNA/buněčné jádro: vztah mezi jadernou mikrostrukturou a funkcí, organizace a funkce 3D genomu, retroviry a mobilní elementy, struktura a evoluce lidského genomu, biologie telomer a telomeráz.
RNA: mechanika prokaryotické RNA polymerázy, regulace transkripce a sestřihu RNA, metabolismus a editace tRNA, molekulární mechanismy využívající malé RNA a dsRNA: vrozená imunita/ADAR, obrana genomu.
Bílkoviny: eukaryotická translace, nástroje strukturní biologie, proteomika a proteomy, predikce struktury proteinů, metabolismus proteinů při vývoji a v nádorech.
Buněčná biologie a signalizace: dynamika cytoskeletárních proteinů, mikrotubuly a signalizace, biologie bičíků a řasinek, cytoskeletární organizace a tkáňová mechanika, buněčné železo-oxidační stres-poškození DNA-ferroptoza, biologie mitochondrií, buněčná biologie lipidů, mechanobiologie buněčného jádra a stárnutí.
Vývojová biologie: přerod vajíčka v zygotu, indukované pluripotentní kmenové buňky a organoidy, Danio pruhované jako modelový systém ve vývojové biologii, srovnávací vývojová biologie, hematopoéza.
Biomedicina – genomika: vzácné genetické varianty u mendelovsky komplexních nemocí, pokročilé sekvenační technologie, epigenetické poruchy a terapie, naváděné nukleázy a jejich využití v biomedicíně.
Biomedicína – nádorová biologie: metabolická propojení v nádorech, chromozomální aberace v nádorových buňkách, metabolismus ADP-ribózy a poškození DNA u lidských chorob, replikace DNA, metabolismus nádorů, odpovědi na poškození DNA a buněčné checkpointy v rakovinné tkáni.
Biomedicína – hematologie a imunologie: prozánětlivé cytokiny u autoimunitních chorob, leukemogeneze: genetika vs epigenetika u predisposice k leukemii a u myelodysplastického syndromu, metabolická zranitelnost leukemických buněk, genová editace genetických poruch v kostní dřeni, imunitní signalizace jako terapeutický cíl, současné představy o imunologii a imunoterapii nádorů.
Workshopy: budování kariery ve vědě a alternativy, život s vědou, komunikace ve vědě, etika ve vědě a podvádění ve vědě.
Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování pro mimopražské účastníky je možno zkusit vyřídit si individuálně v kolejích Univerzity Karlovy. Kontaktujte co nejdříve e-mailem Ústřední rezervační kancelář (reservace@kam.cuni.cz) a uveďte, že jste účastníky tohoto kurzu.

Občerstvení v průběhu kurzu poskytují přestávky na kávu, jedna dopoledne a jedna odpoledne. Obědy si účastníci mohou zakoupit ve dvou jídelnách v krčském kampusu během polední přestávky.

DOPRAVA

Autobus č. 138 vás dopraví ze stanice podzemní dráhy linky C s názvem Kačerov přímo před vstupní bránu do krčského areálu (zastávka „Ústavy akademie věd“). Autobus č. 193 vás dopraví ze stanice podzemní dráhy linky C s názvem Budějovická do zastávky „Zelené domky“. Odtud pak pěšky zpět asi 200m ke vstupní bráně do krčského areálu.

PŘIHLÁŠKA A DALŠÍ INFORMACE

Pozvánka ke stažení (PDF)

Registrace je uzavřena.