POKROKY V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII A GENETICE

41. ROČNÍK (2017)

30. 10. – 10. 11. 2017

Přednáškový kurz pořádá Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Centrum doktorských studijních programů v biomedicíně při UK a AV ČR.


Logo PSDB

pdsb.avcr.cz


Logo IMG

www.img.cas.cz


Kurz je určen pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky, ev. i pro magisterské studenty. Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s některými biotechnologickými pohledy (http://pdsb.avcr.cz).


DOBA A MÍSTO KONÁNÍ

Kurz se koná ve dnech 30. 10. – 10. 11. 2017 v přednáškovém sálu M. Haška, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4-Krč v areálu biologických ústavů AV ČR (budova F). Doprava do místa konání je metrem "C" do stanice Kačerov, odtud autobusem č. 138 do stanice Ústavy Akademie věd, ev. metrem C do stanice Budějovická, odtud autobusem č. 193 do stanice IKEM nebo Zelené domky a pak pěšky k areálu.


PROGRAM KURZU

Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou: genomika: lidský genom, jaderná mikroarchitektura-funkce a regulace, evoluce genů a genomů, prostorová organizace regulace genů, rostlinná genomika-analýza komplexních rostlinných genomů, bioinformatika, technologie CRISPR; epigenetika vs. genetika u leukemogeneze; RNA: transkripční pulsování, RNA polymeráza a transkripce, alternativní sestřih, RNA interference, degradace RNA; bílkoviny: eukaryotická translace, RTG krystalografie, proteomika–očekávání a realita, degradace bílkovin v buňce, ubiquitin ligázy, priony; buněčná biologie: mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, evoluce mitochondrií a plastidů u parasitických prvoků, buněčné železo-zdroj kyslíkových radikálů a poškozování DNA, retroviry a mobilní elementy, mapování signálních drah malými molekulami, kontrolní body odezvy buňky na poškození DNA, bičíky a řasinky u eukaryot, bakteriální virulence a hostitel, programovaná buněčná smrt; vývoj: atypičnost nukleolu u savčích oocytů/zygot, aktivace genomu u zebřiček, drosophila-model pro studium vývojových pochodů, sterilita hybridů a PRDM9 histon methyltransferáza; biomedicina: genetika komplexních infekčních onemocnění, vzácné genetické varianty u mendelovských komplexních onemocnění, genetika autismu a opožděného duševního vývoje, imunologie a imunoterapie nádorů, řízení metabolismu organismu v průběhu imunitní odezvy. Workshopy: Budování kariery ve vědě a alternativy. Jak psát vědecké články správně anglicky. Podvádění ve vědě. Diskuse. Příspěvky vybraných PhD studentů. Závěrečná recepce.

Přednášky budou předneseny v angličtině předními českými a zahraničními vědeckými odborníky. Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu a získají přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem.


PŘIHLÁŠKA A DALŠÍ INFORMACE

Další informace jsou uvedeny v pozvánce ke stažení - pokroky2017.pdf. Termín registrace je 25. 10. 2017 !