2022

Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomediciny v 1. a 2. roce studia. Všichni ostatní zájemci jsou rovněž vítáni. Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s vybranými novými biotechnologickými přístupy (dspb.avcr.cz). Kurz je akreditován (MPGS0034) na Univerzitě Karlově.
POKROKY V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII A GENETICE - vizuál ročníku
46.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ

Kurz se koná ve dnech 31. 10. – 11. 11. 2022 v Posluchárně Milana Haška, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IMG), Vídeňská 1083, Praha 4-Krč v areálu biologických ústavů AV ČR (budova F).

V případě, že by budoucí možná omezení spojená se zábranou šíření COVID-19 znemožnila konání kurzu budou jednotlivé přednášky přenášeny on-line platformou ZOOM.


PROGRAM KURZU

Přednášky budou předneseny v angličtině předními českými a zahraničními vědeckými odborníky.
Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou:

DNA/buněčné jádro: vztah mezi jadernou mikrostrukturou a funkcí, organizace a funkce 3D genomu, struktura a evoluce lidského genomu.
RNA: stěžejní úloha RNA polymerázy při genové expresi, RNA polymeráza II-organizace a řízení transkripce, řízení sestřihu RNA, neobvyklé čepičky RNA, dráhy piRNA.
Bílkoviny: eukaryotická translace, struktura a funkce ribozomu, nástroje strukturní biologie, proteomika a proteomy.
Buněčná biologie a signalizace: mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, buněčné železo-oxidační stres-poškození DNA-ferroptoza, bičíky a řasinky u eukaryot, integrita genomu ve zdravých a nádorových buňkách, endotheliální buňky: metabolismus a heterogenita při onemocnění, mnohostranné ATP syntházy mitochondrií, paměť imunitního systému, molekulárně biologický a chemicko-biologický přístup pro objasňování hormonální signalizace u hmyzu.
Genomika: meiotická rekombinace a sterilita hybridů, strategie manipulací s genovou expresí, vysokovýkonná analýza genové exprese, editování genů v antivirovém výzkumu.
Biomedicina: současné představy o imunologii a imunoterapii nádorů, priony, prionové kmeny a prionové nemoci, vzácné genetické varianty u mendelovsky komplexních nemocí, genetika opožděného duševního vývoje a autismu, leukemogeneze: genetika vs epigenetika, srovnávací biologie stárnutí, funkce ameloblastinu nejen při tvorbě zubní skloviny, molekulární triky lidských bakteriálních patogenů, lidské nádory způsobené změnami v zárodečných buňkách, vláknové zlomy v DNA a neurodegenerativní onemocnění, řízení transkripce během krvetvorby, biologické hodiny.
Vývojová biologie: převod chirality v buněčném měřítku do levo-pravé symetrie na úrovni organismu, vývoj hlavy a krku, signální dráha Notch.
Workshopy: Jak psát vědecké články správně anglicky. Budování kariery ve vědě a alternativy. Etika ve vědě a podvádění ve vědě. Komunikace ve vědě. Život s vědou.
Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu a získají přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování je možno si zařídit individuálně v kolejích Univerzity Karlovy. Zašlete co nejdříve e-mail na Ústřední rezervační kancelář (reservace@kam.cuni.cz) a uveďte, že jste účastníky tohoto kurzu.

Občerstvení v průběhu kurzu představují 2 přestávky na kávu, jedna dopoledne a jedna odpoledne. Obědy je možno si zakoupit ve dvou jídelnách v krčském kampusu během polední přestávky.

DOPRAVA

Autobus č. 138 vás dopraví ze stanice podzemní dráhy linky C s názvem Kačerov přímo před vstupní bránu do krčského areálu (zastávka „Ústavy akademie věd“). Autobus č. 193 vás dopraví ze stanice podzemní dráhy linky C s názvem Budějovická do zastávky „Zelené domky“. Odtud pak pěšky zpět asi 200m ke vstupní bráně do krčského areálu.

PŘIHLÁŠKA A DALŠÍ INFORMACE

Pozvánka ke stažení (PDF)

Registrace je uzavřena.