2020

Kurz je určen především pro PhD studenty v oboru biomedicíny v 1. a 2. roce studia. Všichni ostatní zájemci jsou rovněž vítáni. Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomediciny s vybranými novými biotechnologickými přístupy (http://pdsb.avcr.cz).
POKROKY V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII A GENETICE - vizuál ročníku
44.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ

Kurz se koná ve dnech 2. 11. – 13. 11. 2020 v přednáškovém sálu Milana Haška, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG AV ČR), Vídeňská 1083, Praha 4-Krč v areálu biologických ústavů AV ČR (budova F).

V případě, že by budoucí možná omezení spojená se zábranou šíření COVID-19 znemožnila konání kurzu budou jednotlivé přednášky přenášeny on-line platformou ZOOM.


PROGRAM KURZU

Přednášky budou předneseny v angličtině předními vědeckými odborníky.
Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou:

Genomika: lidský genom-struktura a evoluce, jaderná mikroarchitektura-funkce a regulace, telomery, rDNA & chromozomová stabilita, telomery a stárnutí, meiotická rekombinace a sterilita hybridů, organizace a funkce 3D genomu, genové inženýrství myšího genomu technologií CRISPR;
Epigenetika: epigenetika hematologických malignit;
RNA: molekulární biologie RNA polymeráz, řízení alternativního sestřihu, kovalentní modifikace RNA, dráhy malých RNA;
Bílkoviny: eukaryotická translace, struktura bílkovin-RTG krystalografie, proteomika–proteomy, priony, prionové kmeny a nemoci, vnitromembránová proteolýza a kontrola kvality bílkovin;
Buněčná biologie a signalizace: mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, buněčné železo-příčina oxidačního stresu, poškození DNA a ferroptozy, kontrolní body odezvy buňky na poškození DNA, bičíky a řasinky u eukaryot, řízení transkripce v průběhu krvetvorby, funkce ameloblastinu nejen při tvorbě skloviny, mitochondriální ATP syntázy, mezibuněčná komunikace;
Vývoj: hmyzí genetické modely hormonálního řízení vývoje;
Biomedicina: současné představy o nádorové imunologii, adaptivní imunita-dokonalá paměť T buněk, mitochondrie-perspektivní cíl protinádorové léčby, řešení genetiky vzácných onemocnění, genetika autismu a opožděného duševního vývoje, molekulární a genetická podstata bakteriální virulence;
Virologie: uvolňování virového genomu z kapsidy při vniknutí picorna virů do buňky, antivirální výstupy genové editační technologie, HIV – biologie a léčba, antivirová lékařská chemie.
Workshopy: Jak psát vědecké články správně anglicky. Budování kariery ve vědě a alternativy. Jak se připravit na postdoktorandský pohovor. Podvádění ve vědě.
Diskuse: Příspěvky vybraných PhD studentů.
Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu a získají přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Výhodné ubytování po dobu kurzu je možné si individuálně zajistit na kolejích University Karlovy. Co nejdříve zašlete mail na adresu Centrálního reservačního oddělení: reservace@kam.cuni.cz a udejte, že jste účastníky výše uvedeného kurzu.

Po dobu konání kurzu je možno využít ke stravování jídelen a bufetů v krčském areálu biologických ústavů AV ČR.

DOPRAVA

Doprava do místa konání je metrem C do stanice Kačerov, odtud autobusem č. 138 do stanice Ústavy Akademie věd, ev. metrem C do stanice Budějovická, odtud autobusem č. 193 do stanice IKEM nebo Zelené domky a pak pěšky do areálu.

PŘIHLÁŠKA A DALŠÍ INFORMACE

Pozvánka ke stažení (PDF)

Registrace je uzavřena.