2021

Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomediciny v 1. a 2. roce studia. Všichni ostatní zájemci jsou rovněž vítáni. Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomediciny s vybranými novými biotechnologickými přístupy. (http://pdsb.avcr.cz). Kurz je akreditován (MPGS0034) na Universitě Karlově.
POKROKY V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII A GENETICE - vizuál ročníku
45.

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ

Kurz se koná ve dnech 1. 11. – 12. 11. 2021 v přednáškovém sálu Milana Haška, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG AV ČR), Vídeňská 1083, Praha 4-Krč v areálu biologických ústavů AV ČR (budova F).

V případě, že by budoucí možná omezení spojená se zábranou šíření COVID-19 znemožnila konání kurzu budou jednotlivé přednášky přenášeny on-line platformou ZOOM.


PROGRAM KURZU

Přednášky budou předneseny v angličtině předními vědeckými odborníky.
Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou:

DNA/buněčné jádro: jaderná mikroarchitektura-funkce a regulace, evoluce telomer a telomerázové aktivity, oprava DNA; kontrola genové exprese a její evoluce.
RNA: molekulární biologie RNA polymeráz, řízení alternativního sestřihu, modifikace RNA, malé RNA.
Bílkoviny: eukaryotická translace, 3D struktura bílkovin: RTG krystalografie, cryoelektronmikroskopická analýza, počítačová predikce proteinové struktury, proteomika–proteomy, degradace bílkovin-ubiquitin ligázy, interakce RNA-proteiny.
Buněčná biologie a signalizace: mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, buněčné železo-oxidační stres-poškození DNA-ferroptoza, biologické hodiny, bičíky a řasinky u eukaryot, Wnt signální dráha.
Vývoj: reprogramování v zárodečných buňkách, transice oocytu na embryo, hematopoéza, hmyzí genetické modely hormonálního řízení vývoje, Notch signální dráha.
Genetika a genomika: struktura a evoluce genomu SARS-CoV-2, CRISPRy, analýza komplexních rostlinných genomů, editování genů v antivirovém výzkumu.
Biomedicina: současné představy o imunologii a imunoterapii nádorů, adaptivní imunita, prionové kmeny a nemoci, řešení genetiky u vzácných onemocnění, genetika opožděného duševního vývoje a autismu, molekulární a genetická podstata bakteriální virulence, kontrolní body a odezva buňky na poškození DNA při nádorovém onemocnění.
Workshopy: Jak psát vědecké články správně anglicky. Budování kariery ve vědě a alternativy. Jak se připravit na postdoktorandský pohovor. Podvádění ve vědě. Diskusní panel: Život s vědou.
Po skončení kurzu obdrží jeho účastníci zápočet do indexu a získají přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování je možno si zařídit individuálně v kolejích Univerzity Karlovy. Zašlete co nejdříve e-mail na Ústřední rezervační kancelář (reservace@kam.cuni.cz) a uveďte, že jste účastníky tohoto kurzu.

Občerstvení v průběhu kurzu představují 2 přestávky na kávu, jedna dopoledne a jedna odpoledne. Obědy je možno si zakoupit ve dvou jídelnách v krčském kampusu během polední přestávky.

DOPRAVA

Autobus č. 138 vás dopraví ze stanice podzemní dráhy linky C s názvem Kačerov přímo před vstupní bránu do krčského areálu (zastávka „Ústavy akademie věd“). Autobus č. 193 vás dopraví ze stanice podzemní dráhy linky C s názvem Budějovická do zastávky „Zelené domky“. Odtud pak pěšky zpět asi 200m ke vstupní bráně do krčského areálu.

PŘIHLÁŠKA A DALŠÍ INFORMACE

Pozvánka ke stažení (PDF)

Registrace je uzavřena.